välkommen till restory

Våra konsulter är experter inom sina områden samt duktiga pedagoger. Det är en av flera anledningar till varför våra konsulter är uppskattade hos våra uppdragsgivare. När ni anlitar någon av våra medarbetare går de in som en extra resurs. Deras uppdrag går ut på att stärka ert team och ert företag i sin helhet.

Konsulternas viktigaste uppgift är att skapa ytterligare framgång för ert företag. Vi verkar för att ni ska växa, utvecklas och öka er närvaro på er marknad.
Som konsulter går vi in för att lösa komplexa affärs- och verksamhetsprojekt. Det kan handla om planering, att styra er mot ett specifikt mål eller att slutföra viktiga projekt. Restorys konsulter har stora kunskaper och gedigen arbetslivserfarenhet. De är vana att ta sig an tuffa utmaningar inom utbildningsbranschen och globala företag.

Vi lägger stort fokus på att matcha rätt konsult för rätt projekt. För oss är god personkemi mellan parterna grunden till framgång.

Läs mer!

 

Som utbildningskonsulter arbetar vi tillsammans med högskolor och universitet med olika former av kompetensutveckling. Oavsett ämne, behov eller målgrupp, hjälper våra utbildningskonsulter er med att skapa och genomföra kurser från start till slut.

Restorys utbildningskonsulter är experter inom sitt område och har den pedagogiska erfarenhet som krävs för att på ett intressant sätt förmedla kunskap vidare.

Vi anpassar utbildningar efter din organisations unika behov. Vi har distansutbildningar, fysiska utbildningar och även hybridlösningar.

Vi strävar alltid efter att våra kursdeltagare ska få en god förståelse och kunskap i det ämne som efterfrågas. Våra utbildare har god erfarenhet och våra utbildningar har ett pedagogiskt upplägg som gör att budskapet når fram till varje individ.

Läs mer!