Affärsutveckling

Konsultförmedling

Projektledare

Konsult och utbildare inom projektledning.

Vi utvecklar de mest komplexa affärs- och verksamhetsprojekten för lokala och globala företag. Oavsett bransch får du en projektledare som riktar sig till att tillsammans utveckla verksamheten genom att dagligen arbeta med att planera, leda, styra och genomföra projekten i de mest komplexa och dynamiska miljöer med både traditionella och agila metoder. Vi använder oss utav PMI® professionella metod i det dagliga arbetet.

Account Manager & Key Account Manager

Konsult och utbildare inom försäljning.

Som Key Account Manager arbetar vi med att skapa rätt strategi och styrning som ökar verksamhetens försäljning och positionering på marknaden. Vi arbetar med strategisk försäljning och affärsutveckling, både mot våra befintliga nyckelkunder och nya kunder inom marknaden. Konsulten ingår som en viktig del i säljteam där det ofta arbetas i projektform tillsammans med utvecklingsavdelningen. Vi arbetar för att bygga långsiktiga relationer, komplex försäljning och framgångsrik affärsutveckling.

Affärsutvecklare

Konsult och utbildare inom affärsutveckling

Våra konsulter finns tillgängliga för företag i tillväxt som är i behov av affärskreativitet och beslutsfattande. Vi arbetar praktiskt med egna verksamheter och sätter upp en plan som tar er dit ni vill. Med hjälp av praktiska & behovsanpassade utbildningar ser vill att lämna styrelsen med mer kunskap och självsäkerhet än någonsin. Erfarna utbildare arbetar både på distans och på plats.