Affärsplan och budget

Skriva affärsplan – Innebörd och nödvändighet

Att skriva en affärsplan hjälper dig att driva ditt företag och kan ge dig viktiga insikter för hur företaget fungerar. En bra affärsplan skrivs som en guide som tar dig genom varje steg för att starta upp och hantera ditt företag. Du använder din affärsplan som struktur för att kunna följa upp och se hur det går för ditt företag. Att skriva affärsplan är oumbärligt för uppstarten eller utvecklingen av ditt företag.

Skriver du en bra affärsplan blir det enklare för dig att få finansiering eller locka in nya affärspartners. Eventuella investerare vill känna sig säkra på att de kommer att få avkastning på sin investering. Din affärsplan är verktyget du använder för att övertyga personer som arbetar med dig — eller ska investera i ditt företag — för att skapa tilltro och se till att du har rätt förutsättningar för framgång.

Hur skriver man en affärsplan?

Välj ett format som fungerar för dig. Det viktiga är att din plan uppfyller dina behov. Det finns egentligen inga rätt eller fel. Däremot är det viktigt att din affärsplan är förståelig och ger dig en väg att följa. 

Man brukar dela in affärsplaner i två kategorier: 

 • Traditionell affärsplan
 • Lean Startup plan

Traditionella affärsplaner utgår ofta från en standardstruktur som är till för att uppmuntra dig att gå in i detalj i varje del av planen. Dessa tenderar dock att kräva mer arbete i förskott och kan vara dussintals sidor långa.

Affärsplanen Lean Starup är mindre vanlig men utgår även den från en standardstruktur. Den fokuserar på att sammanfatta de viktigaste punkterna i de viktigaste delarna av din plan. Den kan ta så lite som en timme att göra och är vanligtvis bara en sida lång.

Format för en traditionell affärsplan

En traditionell affärsplan är bra för dig som vill ha en  detaljorienterad och omfattande plan, eller planerar att begära finansiering från traditionella källor som banker till exempel.

Du behöver inte hålla dig till den exakta affärsplanens struktur. Fokusera istället på de avsnitt är viktigast för ditt företag och dina behov. 

Traditionella affärsplaner använder någon kombination av dessa nio sektioner:

 • Generell sammanfattning av planen
 • Beskrivning av företaget
 • Marknadsanalys
 • Organisation och ledning
 • Produkt eller service du erbjuder
 • Marknadsföring och försäljning
 • Investeringsmöjligheter (om du söker sådana)
 • Dina finansiella prognoser
 • Övrigt (dokument, avtal, juridisk information osv) 

Lean Startup-Metoden

Affärsplanen Lean Startup passar dig som snabbt vill förklara eller starta ditt företag. Din företagsidé kanske är relativt enkel, eller så har du en plan för att regelbundet ändra och förfina din affärsplan.

Denna metoden för affärsplan använder sig av olika ”modeller” och förklarar enkelt och kortfattat ditt företagsvärde, infrastruktur, ekonomi och dess kunder. Metoden är användbar för att visualisera grundläggande fakta om ditt företag.

Det finns flera versioner av mallar, men Canvas, utvecklad av Alex Osterwalder, är den vanligaste mallen som används. Sök efter mallar på nätet eller gå en utbildning via oss så kommer du lära dig hur både traditionella affärsplaner skrivs samt hur du skriver en plan efter Lean Startup-metoden. 

Lean Startup affärsplan – vad som vanligtvis ingår:

 • Viktiga partnerskap
 • Nyckelaktiviteter
 • Resurser
 • Värde på företaget (nutida som framtida)
 • Kundrelationer
 • Kundsegment
 • Marknadsföringskanaler
 • Hur du får intäkter till företaget

Affärsplan och budget