Covid-19 Pandemin

äVEN VÅR BRANSCH ÄR PÅVERKADE

Hur ser höstterminen ut?

Hur ser höstterminen ut?

Under coronapandemin har riksdagen och regeringen fattat beslut om flera nya regler som reglerar vår verksamhet. Samtliga regler och beslut utgår ifrån det rådande smittskyddsläget i samband med spridningen av covid-19. Från och med den 15 juni 2020 kommer rekommendationen om distansutbildning för gymnasiet och komvux tas bort i Sverige.

Kritiken och tacksamheten för dessa beslut är lika stora. Genom att detta beslutet är taget har gymnasieskolor och vuxenutbildningar under sommaren möjlighet att planera sina uppstarter för höstterminen. Samtidigt har varje skola möjlighet att välja om de vill fortsätta hålla sina utbildningar på distans eller fysiskt på plats (det går även att kombinera).

För oss innebär detta att vi kommer få anpassa oss till respektive verksamhet och är redo för att kombinera distans med fysisk undervisning på plats i respektive skola.

Även om vi erbjuder undervisning på plats kommer vi följa folkhälsomyndighetens råd. Det innebär att det under hösten kan förekomma ändringar i våra rutiner.

De nuvarande rutinerna som gäller för höstterminen:

  • undvika stora elevgrupper om det är möjligt
  • undvika trängsel
  • förlägga verksamhet utomhus när det är möjligt
  • erbjuda goda möjligheter att tvätta händerna.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridning på arbetsplatser och för samhället kommer att av oss att följas. Tillsammans med våra kollegor i skolorna och utbildningssamordnare kommer vi kunna erbjuda:

  • studier hemifrån om det är möjligt
  • undvika att samla större grupper av elever
  • möblera undervisningslokalerna så att de som vistas där kan hålla avstånd till varandra

Pandemin har påverkat oss alla på många sätt. Arbetsmässigt har pandemin inte påverkat utbildningsbranschen och på så sätt är vi inte oroliga över situationen ekonomiskt. Däremot har pandemin skapat mycket oro hos våra studerande. Det gjort det svårt för dem kunna studera fokuserat då de ständigt pågår diskussioner kring pandemin. De studerande är oroliga över vilka de skall träffa och hur distansutbildningen kan komma påverka deras betyg.

Våra konsulter är fullt medvetna om situationen och arbetar med all ödmjukhet för att möta varje individ för sig. Har ni några frågor eller funderingar inför höstterminen är ni välkomna att höra av er till oss. Vi förväntar oss en fullspäckad hösttermin och ser framemot att träffas igen på din skola. Fram till dess vill vi på Restory önska er en riktigt fin sommar med era nära och kära.

Håll avstånd och ta personligt ansvar så gör varje individ vad som krävs för att motverka spridningen av covid-19 i Sverige.

Covid-19 Pandemin