Entreprenörskap

Vad kännetecknar en entreprenör 
Kännetecknet för en entreprenör är någon som satsar på att verkställa en företagsidé och starta upp en ny verksamhet. En entreprenör är ofta någon som startat flera företag med olika ingångar. Ledord är kreativitet, nytänkande, förmågan att ta intiativ, samt att personen i fråga inte ger upp vid hinder. I Sverige finns det framgångsrika entreprenörer inom alla samhällsgrupper som kvinnor, män invandrare, människor i större städer och människor i glesbygd. Det bästa med att vara entreprenör är att du får chansen att visa upp dina idéer, experimentera och följa din vision hela vägen till framgång. Nu är det inte alla idéer som blir framgångsrika företag, men en äkta entreprenör skakar av sig dammet och försöker på nytt.

Tips för hur du blir entreprenör
Det finns ingen perfekt guide till hur du ska lyckas som egenföretagare. Däremot finns det många metoder som är beprövade och kan ge dig den skjutsen du behöver då du startar eget. Om du aldrig drivit ett företag förut rekommenderar vi vår entreprenörsutbildning. Via den får du grundläggande kunskap om hur du startar upp samt driver ett företag med allt som det innebär. Nedan listar vi värdefulla tips för hur du kan ta dig an företagsvärlden:

1. Lär dig av andra entreprenörer: 

Något som är vanligt är att de som startar egna företag redan har arbetat för andra i samma bransch. Eller en vilt skild bransch för den delen. Arbetslivserfarenhet är mycket värdefullt. Oftast har man efter några år på arbetsmarknaden lärt sig hur en bra chef arbetar, hur man inte vill att en chef ska vara, eller om företaget man arbetat för (stort eller litet) lyckats eller inte. Ta vara på dina erfarenheter men lär dig samtidigt av andras lyckade företagande eller misslyckanden. En vis människa lär sig av andras misstag brukar man säga, men att lära sig av sina egna och sedan resa sig högre är mod som en entreprenör behöver. 

2. Marknadsföring – om du inte syns, finns du då?

Givetvis finns ditt företag men om inget vet om att det finns blir det svårt att attrahera kunder. Det finns mängder med former av marknadsföring. Den är dock beroende av vilken typ av bolag du startar. Om du säljer ägg från din lilla hönsgård bakom huset, ja då räcker det kanske att dina grannar vet om det och att ryktet sprids via ”word of mouth”. En skylt vid vägkanten kan även det räcka. Ska du däremot sälja kläder på nätet krävs det hårt arbete med digital marknadsföring som SEO, annonsering online och en väl bygg webbplats. Grundstenen ska dock alltid vara att du har kunderna i fokus. Vilka är dem, vad söker de, hur kan du hjälpa dem?

3. Planera, Planera, Planera.

För att lyckas krävs det att du planerar både långsiktigt och kortsiktigt. Sätt upp mål som du vill uppnå, när du vill uppnå dem (om möjligt) och hur du ska uppnå dem. Här kan du också ta lärdom av andras erfarenheter. Om du ska ge dig in i en verksamhet där du redan har kontakter, fråga dem. De flesta företagare gillar att dela med sig av sin egna historia. För ofta är det en historia de är stolta över. Något som kännetecknar en entreprenör är deras öppenhet och glädje över sitt arbete.

Vi har flera utbildningar inom både entreprenörskap och företagande. 
Läs mer och boka din utbildning. 

Entreprenörskap