Välj rätt konsult

Personkemi:
Att anlita en konsult är en konst. Det är viktigt att personkemin stämmer för att ni ska få nöjda elever – vårt ess i rockarmen är att vi har en dubblett för varje utbildningskonsult. Ett vanligt problem för många utbildningskonsulter är att de ofta möter ett fullt klassrum med elever som redan träffat en eller flera utbildare i början av utbildningen. Om eleverna vant sig vid ett sätt att arbeta kan de vara svårt för dem att ta till sig en ny form av pedagogik. Olika konsultbolag arbetar på olika sätt och bra personkemi är viktigt för ett lyckat samarbete. Ju längre in i utbildningen en klass kommit, desto svårare har de att ta till sig ett nytt arbetssätt. Det är helt förståeligt. Det är ansträngande nog att studera, och om man som elev plötsligt möter en utbildare som använder sig av en annan form pedagogik kan en problematik uppstå. 

Restory’s styrka: För varje konsult finns en dubblett 
Restory ser till att ha två konsulter med liknande utbildning och erfarenhet för alla våra utbildningar – en dubblett för varje kompetens. Klickar inte den första konsulten med klassen, skickar vi in en ny konsult med snabba ryck. På detta sättet skiljer vi oss från många andra konsultbyråer. Det kan vara skönt att veta när man anlitar oss. Den nya konsulten vi skickar in får feedback och tar sig an uppdraget med ett nytt förhållningssätt.

Anledningar till att välja en konsult från oss:

  • Alla våra utbildare har gedigen arbetslivserfarenhet och är duktiga pedagoger
  • Innan vi skickar ut en konsult, försöker vi se till att den matchar era elevers förväntningar
  • Om konsulten vi skickat till er trots allt inte möter korrekt behov, skickar vi en ny
  • Vi värnar om personkemi och framförallt elevernas behov
  • Vi är nog med att värna om er kultur och vi arbetar för att er framtid ska vara hållbar 

Om du vill läsa mer om våra olika konsulter och deras kompetenser klicka här.

Vår affärsidé är att erbjuda högkvalitativa utbildningar, hjälpa företag som snabbt behöver konsult med de bästa kvalifikationerna för interimuppdrag t.ex. Vi ser samtidigt till att använda oss vad som redan fungerar bra i ert företag/skola och använder oss av det – för en långsiktigt och hållbar framtid.

 

Välj rätt konsult