yRKESHÖGSKOLA VS UNIVERSITET

Yrkeshögskola vs Universitet 

Äntligen har du vågat ta språnget ock att satsa på att vidareutbilda dig.

Men plötsligt stöter du på ett problem. Ska du välja att studera på en yrkeshögskola eller på universitet? Att studera på universitet skiljer sig mycket från studier på en yrkeshögskola. Så om du är osäker på vilken utbildningsform du ska välja – läs vidare.

Vilken utbildningsform föredrar du? 

Oavsett utbildning handlar det  i slutändan om hur du vill studera och hur du bäst lär dig. Även om många studerar med målet i sikte på arbete finns det dessvärre ingen skola som kan garantera arbete när du avslutat utbildningen.  Att jaga drömmar är något vi som grundat Restory själva har gjort. Ibland har det gått bra, ibland har det inte gått sämre. Något vi har lärt oss är att ingenting slår en bra utbildning – en del personer är självlärda inom olika områden. Programmerare är en arbetsgrupp som ganska ofta är självlärda. Men, det är en sak att lära sig programmera och köra en lyftkran. Det leder oss till den fundamentala skillnaden mellan yrkesutbildningar och universitetsutbildningar.

YH-utbildningar tas fram när arbetskraft behövs

En yrkesutbildning tas fram för att snabbt kunna slussa ut personer till branscher där det finns ett stort behov av ny personal. Det är alltså behovet på arbetsmarknaden som styr. Det finns mängder av olika YH-utbildningar. En stor fördel är att om studerat på YH har du stor chans till arbete. Många yrkeshögskolor har även LIA-praktik (Lärande i arbete). Det är är inte ovanligt att flera elever får arbete på samma företag efter praktiken. 

Universitet och akademiska studier

Vi är alla olika och en del personer älskar att läsa faktaböcker och att djupdyka in i olika teoriområden. Däremot anpassar universiteten inte efter arbetsmarknadens behov. Det gör att en obalans lätt skapas. För nyexaminerade studenter kan detta leda till att de inte får arbete efter studierna. I Sverige lånar vi ofta pengar från CSN. CSN kommer i sin tur att börja kräva tillbaka ditt lån direkt efter din studier avslutats. Akademiska studier och yrkesutbildningar är två helt skilda sätt att utbilda sig. Det är målet med studierna som skiljer sig. En del väljer en akademisk karriär med många års slit, det gäller oavsett om du ska bli lärare, läkare eller t.ex. forskningsdoktorand. 

Krav på förkunskaper

För att kunna studera på universitet är det inte ovanligt att du måste ha höga betyg och, beroende på ämne, samt även ibland yrkeserfarenhet. Men studerar du en YH-utbildning finns flera utbildningar som kan ge dig en fin karriär utan krav på höga betyg från gymnasiet. 

Nu när du fått lite information om de olika utbildningsformerna, hoppas vi att du lättare kan svara på din fråga. 

Våra utbildningar

YRKESHÖGSKOLA VS UNIVERSITET