Ekonomikonsult

Konsultförmedling Ekonomi

Auktoriserad redovisningskonsult

Konsult och utbildare inom ekonomi

Som redovisningskonsult är det väldigt vanligt att våra kollegor biträder externa uppdragsgivare med redovisningstjänster och rådgivning. Arbetsuppgifterna kan variera från att hjälpa en mindre organisation med delar av bokföringen eller avstämningar av konton till att helt sköta all löpande redovisning, göra årsbokslut, deklaration, årsredovisning, hantera skatteinbetalningar och upprätthålla kontakter med myndigheter.

Våra konsulter har flera års erfarenhet och är även vana vid att hålla i kurser och utbildningar. 

Redovisningsekonom

Konsult och utbiIdare inom redovisningsekonomi

Som redovisningsekonom arbetar våra konsulter med den ekonomiska informationen som behövs för beslutsfattande i företag och organisationer. Konsulten arbetar löpande med bokföring, redovisning, fakturering samt ekonomisk rådgivning och planering. En kvalificerad redovisningsekonom med aktuell och relevant kompetens är högt eftertraktad hos flera av våra uppdragsgivare då fler företag överlåter sin ekonomihantering till extern professionalism. Våra konsulter har lång erfarenhet av att även hålla i kurser och utbildningar.

Skatterådgivare

Konsult som även arbetar som utbildare inom skatter och bolagsfrågor

Vi har auktoriserad och kvalificerad rådgivning inom företagsbeskattning, ägarförändringar och skatteprocesser. Våra konsulter arbetar även med affärsjuridik. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att navigera bland möjligheter och risker i dagens komplexa och föränderliga värld. Vi ger dem möjlighet att fatta välgrundade beslut för att nå sina mål, samtidigt som de uppfyller lagar, regler och bidrar i samhället på ett hållbart och positivt sätt. Våra kollegor har även erfaranhet av att hålla i utbildningar och kurser runt om Sverige.

Paralegal

Konsult och utbildare som arbetat med ekonomi och paralegal

Arbetsuppgifterna för en paralegal, juridisk assistent eller domstolshandläggare varierar mycket beroende på var konsulterna arbetar. En viktig uppgift oavsett arbetsplats är att ha kontakt med ombud, klienter, domstolar och myndigheter, vilket ställer höga krav på bemötande och service. Våra kollegor har lång erfarenhet från yrkeslivet och är vana att hålla i utbildningar och kurser inom paralegal och juridik.

Civilekonom industriell ekonomi

Konsult för företag och skolor som behöver hjälp en civilekonom

Nationalekonomi kan på ett övergripande plan delas in i två huvudavdelningar: makro- och mikroekonomi. Inom makroekonomi studerar du ekonomin som helhet. Här studeras sådant som arbetslöshet, räntor, och inflation. Mikroekonomi handlar om hur olika aktörer fattar sina beslut för att uppnå bästa möjliga resultat. I stort sett är alla våra lärare aktiva forskare, vilket innebär att de är uppdaterade på vad som sker inom aktuell forskning och kan ge aktuella exempel från forskningen. Kopplingen mellan kursinnehåll och aktuell forskning blir tydligare ju längre in i projektet varje konsult befinner sig i.

Nationalekonom

Konsult och utbildare som nationalekonom

Nationalekonomi kan på ett övergripande plan delas in i två huvudavdelningar: makro- och mikroekonomi. Inom makroekonomi studerar du ekonomin som helhet. Här studeras sådant som arbetslöshet, räntor, och inflation. Mikroekonomi handlar om hur olika aktörer fattar sina beslut för att uppnå bästa möjliga resultat. I stort sett är alla våra lärare aktiva forskare, vilket innebär att de är uppdaterade på vad som sker inom aktuell forskning och kan ge aktuella exempel från forskningen. Kopplingen mellan kursinnehåll och aktuell forskning blir tydligare ju längre in i projektet varje consult befinner sig i.

Business controller

Konsult och utbildare inom ekonomi.

Som business controller är du en del av ett ekonomiteam som oftast består av flera kollegor som ger support till organisationen med alla frågor inom området ekonomi, redovisning, löner och uppföljning. Våra konsulter är ett proaktivt controllerstöd till verksamhetens chefer och medarbetare för att utveckla och förbättra befintliga ekonomiska processer och rutiner.

Som business controller analyserar konsulten verksamhetens arbete och ekonomiska flöden för att skapa analyser och prognoser för att verksamhetens ledning ska kunna fatta välgrundade beslut. Genom att vara insatt i organisationens verksamhet och ekonomiska utveckling analyserar konsulten vilka verksamheter som går bra/mindre bra samt effekterna av dessa. Våra konsulter har lång erfarenhet av globala företag samt utbildningsbranschen för att hålla i egna kurser och utbildningar mot högskolan och universitet.