Ingenjörer & Arkitektur

Konsultförmedling inom teknik och arkitektur 

CAD konstruktör

Konsult och utbildare inom CAD konstruktion.

CAD står för Computer Aided Design och innebär att våra konsulter arbetar med produktutveckling i 3D-miljö inom industrin. Som CAD-konstruktör använder konsulterna sig av olika digitala verktyg för att framställa, modellera och utveckla diverse produkter. Arbetsområdena inom industridesign är många, vilket resulterar i en mångsidig bransch med mängder av valmöjligheter. Våra konsulter har en bred kompetens och erfarenhet från branschen och är redo att ta till sig nya utmaningar. 

BIM projektör

Konsult och utbiIdare inom BIM.

BIM ett välkänt begrepp inom branschen. Trots det är det inte helt lätt att definiera begreppet. BIM står för Building Information Model/Modeling men vad det betyder råder det delade meningar om. Generellt sett kan BIM definieras som en 3Dmodell innehållande information både om de enskilda objekten denna är uppbyggd av samt om modellen som helhet. Information som knyts till modellen kan vara positioner, volymer, längder och så vidare. Oavsett vilken typ av konsult eller utbildare du söker är du välkommen att höra av dig med din förfrågan för ditt projekt. 

Automationsingenjör

Konsult och utbildare inom Automation.

Mekatronik är en sammanslagning av mekanik och elektronik och finns i nästan all automatiserad teknik. Som automationsingenjör inom mekatronik arbetar våra konsulter med programmering, konstruktion, testning, underhåll och reparation av automatiserade och digitaliserade industrianläggningar och automatiserade industriella elanläggningar.

Maskiningenjör

Konsult och utbildaresom ingenjör

Teknikutvecklingen har under de senaste åren utvecklats mot mer digitalisering och automatisering inom industrin. Detta genomsyrar hela kedjan från produktutveckling till färdig produkt. Maskiningenjörers breda kunskap genom hela kedjan kommer bli allt viktigare i framtiden. Våra konsulter ger dig en bred bild av hur denna utvecklingskedja fungerar samt hur digitalisering och automation genomsyrar den framtida utvecklingen inom produkt- och produktionsutveckling.

Maskinteknik & automation

Konsult och utbildare inom automation och teknik.

Ingenjörer inom maskinteknik, automation, mekatronik och design får idéer att utvecklas till produkter, system och tjänster, effektiviserade för vardagliga såväl som komplexa sammanhang. Var någonstans i utvecklingskedjan du behöver stöd och konsultation väljer du själv. Oavsett utbildning och område får du en konsult som arbetar inom morgondagens produkt- och systemutveckling. Genom att tillämpa konsulternas förmåga och kunsnkap i nära samarbete med företagaet skapar ni nya och moderna produkter för en säkrare, bättre och roligare framtid.

Arkitektur och teknik

Konsult och utbildare inom arkitektur.

Konsulterna på Restory har erfarenhet främst inom samhällsbyggnad där arkitekter och ingenjörer samverkar . Det är två starka yrkesidentiteter som möts för att bidra till utformningen av funktionella och hållbara helheter. Våra ingenjörer och arkitekter arbetar allt mer med digitala designverktyg som blir allt mer gränsöverskridande. Det kan vara vid utformning av byggnadsverk med stora spännvidder som broar och arenor, nya klimatkloka byggnader, konsertsalar med höga krav på god akustik, eller vid utveckling av framtidens materialegenskaper och materialuttryck. Oavsett vad du behöver hjälp med i ditt projekt kommer vi kunna leva upp till den kvalité som efterfrågas.