IT Utveckling

Utvecklare med lång erfarenhet

Konsulter och utbildare inom programmering.

Våra konsulter tillämpar gärna den Agila arbetsmetoden i sina projekt. Som fullstack utvecklare arbetar konsulterna vanligtvis runt hela teknikstacken med alltifrån Serverless, Cloud, REST-tjänster, scripting och NoSQL-databaser till frontnära JavaScript-programmering. 

Erfarenheter som våra konsulter har med sig i bagaget från tidigare projekt är Open Source, Java, Kotlin, JavaScript, C#, .NET core, Node.js, Go, Git, NoSQL, Docker, Amazon AWS, Azure, Continuous Delivery, React, Vue.js, Angular, microservices, async, ReactiveX.

Business Intelligence Developer

Konsult och utbildare inom BI.

Business intelligence (BI) utnyttjar mjukvaruverktyg för att omvandla data till användbar information som hjälper affärsbeslut. Med hjälp av BI-verktyg får företaget tillgång till och analyserar datamängder och presenterar analytiska fynd i rapporter, sammanfattningar, instrumentpaneler, grafer, diagram och kartor för att ge användarna detaljerad intelligens om verksamhetens tillstånd. Våra konsulter har erfarenhet ifrån myndigheter, bank och finans och står till er tjänst för att utveckla era affärer. Konsulterna har även långvarig erfarenhet från utbildningsbranschen. 

IT Projektledare

Konsult och utbildare inom projektledning.

Som projektledare arbetar konsulten med att ha en god kontakt med företaget och deras kunder för att kunna driva dem tekniska dialoger samt för att kunna utvecklas i projektledningen. Konsulten leder olika forum för att lösa och prioritera utmanande förfrågningar som uppstår under projekteringen. Våra konsulter kommer ifrån fastighet, IT och finansbranschen med erfarenhet av högt tempo och snabba resultat. 

Amazon AWS & Azure

Konsult och utbildare inom Amazon Web Services och Azure.

Våra konsulter arbetar gärna i en agil arbetsmiljö. De har 3-5 års erfarenhet av att arbeta med både Aws,  Azure och cloudutveckling. Flera av konsulterna har även Java och .net utveckling i bagaget. De trivs bäst i företag där de får stora utmaningar och möjligheter att vara med och påverka arbetet. De trivs bäst i team där de tillsammans med kollegor får möjlighet att ta initiativ och arbeta nära verksamheten. Samtliga konsulter har en akademisk utbildning med minst 5 års studier. De arbetar i utveckling av API, relationsdatabaser och key-value stores. Konsulterna är också vana att arbeta i en utvecklingsmiljö med distribuerade system där datamängd och prestanda är viktig. Samtliga konsulter använder svenska och engelska dagligen i sin kommunikation.

Internet of things developer

Konsult och utbildare inom IoT.

Som IoT-utvecklare arbetar våra konsulter med teknisk problemlösning och skapar mjukvara som kan läsa av hårdvara. Konsulten arbetar med programmeringen av inbyggda system i saker, som exempelvis hushållsapparater, maskiner eller bilar. Våra IoT-utvecklare har förståelse för att nya kommersiella och tekniska möjligheter utvecklas snabbt, och vet att en nyckelfaktor i utvecklingen är att identifiera affärsnyttan i en teknisk tillämpning. Med lång erfarenhet från telekom och vården har de vad som krävs för att utveckla era projekt framåt. 

Webbutvecklare

Konsult och utbildare med kunskap inom HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP och C#.

Med hjälp av rätt programmeringsspråk som används inom de flesta branscherna skapar våra konsulter rätt förutsättningar för att skapa den mest användarvänliga hemsidan för er verksamhet. Planering, implementering, underhåll av databaser och utveckling av applikationer med hög interaktionsförmåga som skapar en god platform med fokus på UX är de vanligaste arbetssätten konsulterna tillämpar. Konsulterna är även vana att arbeta i utbildningsbranschen där de håller i egna kurser och utbildningar. 

E-commerce Manager

Konsult och utbildare inom E-handel.

Våra konsulter tar helhetsansvar för att skapa kundvärde, kundupplevelse och lönsamhet. Med rätt kompetens driver vi och utvecklar vi er e-handel och digital marknadsföring. Er verksamhet rustas för att kunna utveckla affärerna digitalt. Fokus i konsultuppdraget ligger i att ta fram analyser utifrån optimerad data, arbeta med ett helhetsperspektiv för bolagets affärer. Arbeta med marknadsföring och försäljningsstrategier. Rapportera försäljningsvolymer, CR och övriga KPIer. Vi arbetar med budgetering, planering och genomföranden inom marknadsaktiviteter. Vi ser till att kunderbjudandet presenteras på ett attraktivt sätt som ger maximal försäljning.

Spelutvecklare

Konsult och utbildare inom spelutveckling och design.

Vi har konsulter med erfarenhet från spelbranschens mest framgångsrika sida. Med erfarenhet från både nationella och globala team får ni möjligheten att skapa program anpassade till marknaden runt om i världen. Konsulterna tillämpar den Agila arbetsmetoden i sina projekt. Som fullstack utvecklare arbetar konsulterna främst inom C++, AI script, mjukvaruutveckling och en del nätverksteknik. 

Våra konsulter tillämpar även artificiell intelligens som skapar förståelse för vad marknden idag efterfrågar, för att därefter anpassa produkterna och tjänsterna mot rätt målgrupp och förbrukare. Konsulterna har även erfarenhet av buisness intelligence, självkörande bilar och autonoma system.