Marknadsplan


Marknadsplanen är A och O i ditt företag och din affärsplan. Marknadsplanen visar på vart du är på väg inom marknadsföringen samt hur du i ditt företag lockar kunderna att hitta till dig och din produkt. Marknadsplanen är ett levande dokument och arbetas både på kort och lång sikt. 

Besvara följande frågor innan du tar kontakt med oss:

- Vad säljer ditt företag? 
- Till vem säljer ditt företag?
- Varför ska kunderna välja er gentemot era konkurrenter?
- Vilket av företagets produkter säljes bra, respektive mindre?
- Hur ser våra konkurrenter ut? Vad gör de bra och mindre bra?
- Vart är företaget på väg? Om 1,2,3 eller/och 5 år?
- Hur gör vi för att nå företagets mål?

När vi har svar på ovanstående frågor arbetar vi med en tidsplan och slutligen uppföljning.