Våra Utbildningar

UTBILDNINGAR INOM DIGITALISERING

Boka din utbildning!

I denna kurs får du ta del av verktyg om hur HR kan digitaliseras genom attframtidssäkra det viktiga arbetet med individerna på arbetsplatsen samt att göra jobbet enklare, mer effektivt och roligare. Digitalisering av HR handlar huvudsakligen om hur teknik och människor samspelar för att förändra beteenden.

Boka din utbildning!

Digitalisera din marknadsföring för att komma ikapp konkurrensen. De senaste två åren har en kapprustning mellan företag världen över tagit fart. Digitalisering av olika företag och deras synlighet online sker i snabb takt. Om ditt företag inte har synlighet på nätet kan det ge sken av att ert företag inte är seriöst.

Boka din utbildning!

Mer och mer försäljning sker online. Det innebär att fler och fler företag inte kan matcha konkurrensen. Därför är denna utbildning viktig för den som inte vill förlora viktiga marknadsandelar. Att sälja online ,oavsett bransch, är viktigt. Utbildningen ger dig rätt verktyg och rätt förutsättningar att skapa din försäljning.

UTBILDNINGAR INOM ENTREPRENÖRSKAP

Boka din utbildning!

Som det mesta så har även entreprenörskapet flyttat ut på nätet.Drömmer du om att starta eget företag? Oavsett om det rör sig om ett extraknäck vid sidan av eller en heltidssysselsättning, är det idag både enklare och mer effektivt att titta på en digital affärsmodell. I denna kurs får du möjligheten att lära dig mer om hur du som blivande entreprenör skapar en framtid på digitala plattformar och skapar en stabil, strukturerad och automatiserad inkomstkälla

Boka din utbildning

Målsättningen med kursen är att du under en koncentrerad vecka ska få djupare kunskap inom generell ledning och styrning. Vi lägger särskilt fokus på de frågor som är mest centrala för dig och din verksamhet i en tid av digital disruption. Kursen riktar sig till dig som har en ledande befattning inom IT, fordonsbranschen, industri och utbildningsbranschen. Digitala plattformar förändrar snabbt villkoren för vår vardag och vi behöver hänga med.

Boka din utbildning

E-handel är både nutid och framtid. Se till att skapa ytterligare försäljningskanaler för din verksamhet med en e-handel. Under kursen tar du del av olika verktyg för att förstå hur du skapar din e-butik. Vi kommer under kursens gång att behandla förändrad attityd vs förändrat beteende hos konsument och samhälle. Vi pratar hållbarhet, lagerhållning, e-handelslogistik, uppbyggnad av organisationer, lagerstyrning – tekniker, optimering och effektivitet, inköpsplanering och hur du som E-commerce manager lyckas ta dig till nya höjder.

UTBILDNINGAR INOM FÖRSÄLJNING

Lanseras inom kort

Utbildningen skapar medvetenhet i försäljningsprocessen. Du deltar i föreläsningar och workshops där du med hjälp av praktisk säljträning och helhetssyn får kompetens att arbeta som säljare, säljledare eller med marknadsföring i företag och organisationer. Vi varvar teori och praktik.

Lanseras inom kort

Målet med utbildningen är att du som Key Account Manager skapar en ökad förståelse kring att stärka relationen mellan företagets viktigaste kunder och den operativa rollen i den dagliga försäljningsprocessen. Vi skapar målanpassade case för varje student som är tagna från er vardag på jobbet.

Lanseras inom kort

Ett framgångsrikt företag skapar man tillsammans. Alla är med och bidrar i både marknadsföring och försäljning. Utbildningen syftar till att kartlägga verksamhetens kompetenser för att sedan kunna utveckla teamet och skapa en gedigen säljkultur. I kursen ingår verktyg för en god planering och struktur för allas arbete i processen. Du får kunskaper och redskap för att skapa egna säljresurser och leda företaget mot toppresultat.

UTBILDNINGAR INOM KOMMUNIKATION OCH SPRÅK

Boka din utbildning!

Oavsett hur många medarbetare ni har eller hur få ni är har ni möjlighet att gå kursen i affärsengelska. Vår expertis och vårt fokus ligger på att skapa rätt förutsättningar för dig som arbetar med IT, kommunikation och finans. Med våra lärarledda lektioner i affärsengelska får ni ett skräddarsytt upplägg relevant för er bransch.

Boka din utbildning!

Bli säkrare på svenska oavsett om du är polis eller läkare. Med ett högt tempo fokuserar vi på att skriva och samtala obehindrat och med korrekt svenska. Kursen går på distans. Vi använder oss av Zoom och/eller Microsoft Teams som verktyg.

Boka din utbildning!

Oavsett om det rör sig om en presentation, ett tal, en text eller ett samtal mellan fyra ögon är retorik ett användbart och kraftfullt verktyg för att skapa goda affärsrelationer. På kursen i retorik får du lära dig att behärska de retoriska verktygen genom teoretiskt förankrade analyser av tal och skrift. Du får också en rejäl dos praktisk träning i konsten att tala övertygande i olika situationer.