5 dagars utbildning i Affärsengelska

Affärsengelska

Kursen vänder sig till dig som vill känna dig säkrare på att förhandla på engelska och att framföra ditt budskap på möten.

12.500.-

Målet med kursen

Efter kursens slut har du kunskaper i engelska anpassad för yrkesutövning, så som vid mötessituationer, publika presentationer, kundkontakt m.m. Du får med dig praktiska såväl som teoretiska färdigheter för hur du hanterar engelska professionellt och självsäkert i arbetet.

Efter avklarad kurs ska ni kunna:

Kursen avslutas med ett skriftligt prov och efter avslutad utbildning får varje student certifiering med fullteckning.

Kursinnehåll:

  • Teorier inom interkulturell affärskommunikation
  • Extern och intern affärskommunikation
  • Förhandlingsstrategier och taktiker
  • Praktisk tillämning av autentiska affärsfallstudier inom internationellt företagande

lärande mål:

  • kunna redogöra för hur muntlig och skriftlig kommunikation utformas i en internationell kontext.
  • kunna redogöra för teorier och begrepp inom interkulturell affärskommunikation.
  • kunna redogöra för de särskilda förhållanden som präglar interkulturell affärskommunikation.
  • kunna redogöra för de särskilda förhållanden som präglar internationella förhandlinga.

Skriftliga tentamen och inlämningsuppgifter förekommer i kursen. All undervisningar sker på distans och fysiskt på plats i Goteborg, Stockholm och Malmö.