5 dagars utbildning inom digital marknadsföring

Digital marknadsföring

Skapa förståelse och sammanhang i din digitala marknadsföring. Kursen syftar på att studenten utvecklar förståelse för och färdighet att tillämpa grundläggande marknadsföringsteorier och marknadsföringsmetoder relaterat till digitala teknologier. 

22.500.-

Målet med kursen

Kursen behandlar de teoretiska och praktiska grunderna för Digital marknadsföring. Kursen fokuserar på först och främst beteendevetenskap och människan i den digitala världen. Hur påverkas vi av all content samt hur kan vi nå vår målgrupp med rätt förutsättningar som vi tillsammans under kursens gång skapar och behandlar. I kursen ingår både skriftlig och muntlig examination.

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter förekommer i kursen. All undervisning sker på distans och fysiskt på plats i Göteborg, Stockholm och Malmö.

Efter avklarad kurs ska ni kunna:

Kursen avslutas med ett skriftligt prov och efter avslutad utbildning får varje student certifiering med fullteckning.

dag 1 och 2

 • Grundläggande marknadsföringsteorier och modeller tillämpade på digital marknadsföring
 • Kundperspektiv och kundbeteende i digitala miljöer
 • Etik och moral inom digital markandsföring

Dag 3 och 4

 • Marknadsundersökningar – teorier och modeller samt deras tillämpning inom digital marknadsföring
 • Olika typer av projektform
 • Samarbeten inom det digitala företaget
 • Omvärldsbevakning; hur använder andra företag de digitala verktygen?

Dag 5

 • Projektarbete presentation
 • Affärsmodeller att arbeta med inom digitalisering och markandsföring
 • Digital marknadsföring – vilka krav kan du ställa på organisationen?
 • Digitaliseringen, organisationen och människan

Skriftliga tentamen och inlämningsuppgifter förekommer i kursen. All undervisningar sker på distans och fysiskt på plats i Goteborg, Stockholm och Malmö.