Två veckors utbildning inom digital entreprenörskap

Digital entreprenörskap

Kursen behandlar de teoretiska och praktiska grunderna för
entreprenörskap och företagande. För att kunna lösa några av de
utmaningar som världen står inför krävs entreprenörskompetens. Med vår
kurs i entreprenörskap har du möjlighet att utveckla kunskap och
färdigheter som behövs för att bli en förändringsagent i framtiden – inom
en organisation eller genom att starta eget företag.

32.500.-

Målet med utbildningen

Målet med utbildningen är att studenten ska lära sig förstå hur man skapar, genomför och upprätthåller nya användarvänliga förändringsprocesser i sitt företag. Vidare vill vi poängtera att programmets syfte inte främst är att lära ut tekniker för hur affärsplaner skrivs eller hur affärssystem byggs upp. Vi ser inspiration, uppmuntring och möjlighetsidentifiering som utbildningens främsta uppgift. 

Efter avslutad kurs skall budget och affärsplan vara genomförda och godkända av din mentor. All undervisningar sker på distans och fysiskt på plats i Göteborg, Stockholm och Malmö.

Efter avklarad kurs ska ni kunna:

Kursen avslutas med ett skriftligt prov och efter avslutad utbildning får varje student certifiering med fullteckning.

dag 1 till 3

 • Vad som kännetecknar en entreprenör.
 • Vad entreprenörskap innebär.
 • Digital marknadsföring, försäljning och nätverk
 • Skapa internationella affärer via digitala verktyg
 • Ekonomi, finansering och skatter

Vecka 1

 • Verktyg för ett framgångsrikt företagande
 • Nätverkets betydelse för entreprenörskap
 • Entreprenörens roll i framtiden.
 • Det livslånga lärandet i digitaliseringen.

Vecka 2

 • Projektarbete presentation
 • Affärsmodeller
 • Digitalisering av omvärldsbevakning
 • Digitaliseringen, organisationen och människan

Efter avslutad kurs skall budget och affärsplan vara genomförda och godkända av din mentor. All undervisningar sker på distans och fysiskt på plats i Goteborg, Stockholm och Malmö.