Två veckors utbildning inom digital ledarskap

Digitalt ledarskap

Kursen digitalt ledarskap erbjuder nästan obegränsade möjligheter för företag, myndigheter och medborgare. Med digitalisering skapar vi tillsammans en kraft som skapar medvetenhet hos befintliga marknader, organisationer och tekniker. För att bevara värdefulla erfarenheter, måste vi lära oss att navigera i nya marknader och platser där digitaliseringsbehov existerar tillsammans med etablerade beprövade metoder.

45.500.-

Målet med kursen

Du har här möjligheten att beredda din kompetenes på en karriär som sträcker sig långt utöver traditionella positioner inom konsult- och IT-avdelningar. När digitaliseringen kommer in i allt fler samhällssfärer, finns potentialen att skapa jobb för specifika situationer. Du kan dra nytta av detta allt mer digitaliserade landskap genom att skära ut din egen roll eller position på en plats som intresserar dig.

Efter avklarad kurs ska ni kunna:

Kursen avslutas med ett skriftligt prov och efter avslutad utbildning får varje student certifiering med fullteckning.

dag 1 till 3

 • Kunskapen hos styrelsen i digitaliseringen
 • Vilka effekter kommer med digitaliseringen på kort och långsikt. 
 • Hur ser företagens webbnärvar ut?
 • Hur skall företagen kommunicera utåt?
 • Ledarskap på distans

Vecka 1

 • Verktyg, rutin och struktur för digitalt ledarskap.
 • Hur skapar vi processer, produkter och rätt tjänster för digitaliseringen
 • Omvärldsbevakning och självstyrt lärande och ledarskap
 • Vilka digitala platser finns på idag? Hur styr vi dessa platser på distans?

Vecka 2

 • Projektarbete presentation
 • Vår digitala affärsmodell inriktning ledarskap
 • Think and GO
 • Hur skapar och leder vi förändringar i en organisation?

Efter avslutad kurs skall budget och affärsplan vara genomförda och godkända av din mentor. All undervisningar sker på distans och fysiskt på plats i Goteborg, Stockholm och Malmö.