5 dagars utbildning i retorik

Retorikkurs 

Oavsett om det rör sig om en presentation, ett tal, en text eller ett samtal mellan fyra ögon är retorik ett användbart och kraftfullt verktyg för att skapa goda affärsrelationer. På kursen i retorik får du lära dig att behärska de retoriska verktygen genom teoretiskt förankrade analyser av tal och skrift. Du får också en rejäl dos praktisk träning i konsten att tala övertygande i olika situationer.

11.500.-

Kursplan:

Kursen avslutas med ett skriftligt prov och efter avslutad utbildning får varje student certifiering med fullteckning.

Kursinnehåll

  • Våga tala inför grupp – för dig som känner starkt obehag inför att tala inför grupp och försöker undvika det.
  • Tala inför grupp – för dig som tycker det är lite nervöst att tala inför andra och vill bli en säkrare talare och få grundläggande kunskaper.
  • Så får du folk att lyssna – fortsättningsgrupp för dig som vill utveckla din röst och ditt kroppsspråk.
  • Argumentation och härskarteknik – för dig som vill kommunicera bättre, vara tydlig med vad du vill, och uppnå resultat i förhandlingar.
  • Använd kroppen – workshop där du får arbeta med ditt kroppsspråk och utveckla din förmåga att kommunicera.

All undervisningar sker på distans och fysiskt på plats i Göteborg, Stockholm och Malmö.