5 dagars utbildning i Svenska (distans utbildning)

Distansutbildning i Svenska

Läs kursen svenska i klassrum eller på distans. Behöriga lärare och undervisning med ditt lärande i fokus. I kursen svenska förbättrar och fördjupar du din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, samt att öka din kunskap om litteratur. I kursens centrala innehåll ingår muntlig och skriftlig framställning av olika slag, med särskild tonvikt på argumenterande text.

5.500.-

Målet med kursen

Målet med utbildningen är att du ska kunna läsa, skriva och prata svenska för både privatlivet och arbetslivet. Efter utbildningen finns möjligheten att ta ytterligare steg till mer avancerade kurser I svenska.

Efter avklarad kurs ska ni kunna:

Kursen avslutas med ett skriftligt prov och efter avslutad utbildning får varje student certifiering med fullteckning.

Kursinnehåll:

  • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.
  • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper.
  • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.

fort.

  • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
  • Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.
  • Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.

Skriftliga tentamen och inlämningsuppgifter förekommer i kursen. All undervisningar sker på distans och fysiskt på plats i Goteborg, Stockholm och Malmö.