KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensutveckling – en av våra grundstenar

Vad är kompetensutveckling?

Kompetensutveckling är inte bara viktigt för dig som vill utvecklas i karriären. Det är är även imperativt för företagsledaren att se till så personalen får bättre förmågor inom sina områden och växer, både på ett personligt- och proffesionellt plan. Få vill stå och stampa, snarare vill de som arbetar, oavsett yrke, känna att deras kompetens utvecklas och leder till att de kommer vidare i sin karriär.

Oavsett om man är chef eller ordinarie personal ligger det alltid till ens fördel att utveckla och förfina sina kunskaper. Det finns flera sätt att utveckla sina kompetenser. Några av de vanligaste är:

Olika former av fortbildning & utveckling av kompetens

Fortbildning för lärare och andra professioner är oumbärligt. Fortbildning och kompetensutveckling innefattar vanligtvis samarbetsövningar. Övningarna kopplas till situationer som kan uppstå på en arbetsplats eller andra problem som kan dyka upp. Utbildningen är intensiv och strukturerad. Fortbildning och dess metoder kan utformas på olika sätt:

  • coachning
  • online lektioner
  • mentorskap
  • reflektion och bemötande av olika problem
  • allmän praxis
  • consultation

Att kontinuerligt fortbilda sig själv och sin personal är viktigt. Dels för att det stärker ert team samt för att se till att ni ligger i fas gentemot eventuella konkurrenter. För den som är arbetssökande ger fortbildning både ett stärkt självförtroende och större synlighet för rekryterare. Arbetsgivare kan ibland ha en negativ föreställning av vidareutbildning av personal. Vi bemöter den föreställningen med ett citat som formulerats och omformulerats mången gånger:

En CFO frågar sin CEO: Vad händer om vi kompetensutvecklar vår personal och de lämnar oss? CEO: ”Vad händer om vi inte gör det och de stannar?”.

Ett företag som konstant ser till att dess personal är experter inom sina respektive områden är ett företag som kommer att utvecklas och växa. Via våra certifierade utbildningar ser vi till att du och din personal får spetskunskap och lägger en stadigare grund för varje nyanställd. En annan fördel med fortbildning och kompetensutveckling är att du och dina medarbetare har det roligare på arbetet. Via resor, workshops, forskning, spännande seminarium och utbildning från några av de främsta inom branschen kommer ni ha användning av era kunskaper och färdigheter till fullo.

Vem behöver utveckla sin yrkeskompetens?

Alla människor som är yrkesverksamma vare sig det är lärare, jurister, vårdpersonal, ekonomer eller ingenjörer är i behov av kontinuerlig fortbildning. Stolthet i ens profession är en av många anledningar till varför många tycker det är viktigt att förbättra sin kompetens. I digitaliseringens tidsålder är detta extra viktigt. Med ny teknik uppstår nya utmaningar och de som inte förberett sig kommer att halka efter. Restory ser till att du hänger med i svängarna.

Våra vanligaste former av kompetensutveckling:

  • Coaching: Via observation, reflektion och övningar utvecklar vi era färdigheter och ser till att de finslipas.
  • Lektioner i klassrum eller online: Denna typ av fortbildning genomförs gärna via att presentera ett problem inför en grupp. Ofta deltar olika yrkesgrupper och försöker hitta den bästa lösningen. Efter uppgiften, granskar vi tillsammans svaret och reflekterar lösningen och huruvida det finns ett enklare sätt att tackla problemet.
  • Fallstudier: Denna pedagogiska metod består av att presentera ett fall eller problem som kan uppstå och hur de i rollen beslutsfattare ska agera för bästa möjliga utfall.
  • Tekniskt stöd vid digitalisering: Bra för både egenföretagare, universitet, skolor och företag. Vi ser till att ni lär er hur ni bäst kan digitalisera er verksamhet.

Restory – vi anpassar oss efter era mål

Under fliken utbildningar och fliken kompetensutveckling finner du all information du behöver för att komma igång med fortbildning och kompetensutveckling. Vi är flexibla och skräddarsyr utbildningar om ni är i behov av det. Men vi rekommenderar att ni läser igenom kursplaner och annan information. Kursplanerna kan ni ladda ned direkt i form av en PDF. Alternativt tar ni kontakt med oss direkt och diskuterar upplägg. Vi erbjuder utbildningar inom vård, ekonomi, utbildningar för företag, online-kurser, HR och mycket mer. Våra utbildningskonsulter och konsulter för tillfälliga uppdrag är experter inom deras områden – ni ligger med andra ord i trygga händer. Dessutom finns vi tillgängliga i hela Skandinavien!