5 dagars utbildning inom digitalisering av hr

Digitalsera HR

I denna kurs får du ta del av verktyg om hur HR kan digitaliseras genom framtidssäkra det viktiga arbetet med individerna på arbetsplatsen samt att göra jobbet enklare, mer effektivt och roligare. Digitalisering av HR handlar huvudsakligen om hur teknik och människor samspelar för att förändra beteenden

21.500.-

Målet med kursen

Kursen behandlar de teoretiska och praktiska grunderna för Digital HR. Kursen fokuserar på personalarbetets olika uppgifter, problem och utvecklingsmöjligheter på distans med utgångspunkt från såväl ett samhälls-, organisations-, grupp-, och individperspektiv. Kursen behandlar även personalvetarnas yrkesroll, identitet samt etik i personalarbetet. I kursen ingår både skriftlig och muntlig examination.

Efter avklarad kurs ska ni kunna:

Kursen avslutas med ett skriftligt prov och efter avslutad utbildning får varje student certifiering med fullteckning.

dag 1 och 2

 • Samtalsmetodik och svåra samtal inom HR
 • Personalarbete, samhälle och arbetsliv
 • Utvärdera och optimera en modell inom HR
 • Utredning av personalbehovet i företaget

Dag 3 och 4

 • Frågor kring arbetsmiljö och jämställdhet
 • Beteendeförändring mot ett digitalt HR-arbete
 • Vilka de nya kraven mot chefer och medarbetare är
 • Omvärldsbevakning; hur använder andra företag de digitala verktygen?

Dag 5

 • Omplacering av personal
 • Jämställdhetsplan
 • Digitalt ledarskap – vilka krav kan du ställa på de nya medarbetarna?
 • Digitaliseringen, organisationen och människan