Vård och omsorg

Konsultförmedling

Vårdbiträde

Konsult och utbildare som vårdbiträde.

Med ett internationellt nätverk har Restory möjlighet att erbjuda dem allra bästa konsulter inom sjukvård och omsorg. Vi har duktig vårdpersonal och vårdbiträde på Restory som hjälper er att bemanna de resurs- och kompetenskrav som kan tänkas uppstå. Med goda lösningar och den erfarenhet som krävs för att placera rätt kompetens på rätt plats hjälper vi er att hitta konsulten som skapar framtidens vård. 

Sjuksköterska

Konsult och utbiIdare inom vård och omsorg.

Restory är det självklara valet för dig som är är i behov av en sjuksköterska. Därför arbetar vi aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare genom att erbjuda högsta möjliga service och spännande uppdrag som passar våra hyrsjuksköterskors önskemål. Vi är måna om våra anställda sjuksköterskor vad gäller deras arbetssituation. Vi är väl medvetna om vad trivseln innebär för arbetsprestationen och som en engagerad arbetsgivare tar vi alltid ansvar för att våra sjuksköterskor har en god arbetssituation. Denna medvetenhet i kombination med en hög servicenivå gör att sjuksköterskor som arbetar för Restory i lugn och ro kan fokusera på att utföra ett gott arbete.

Våra konsulter har 5-7 års arbetslivserfarenhet samt erfarenhet av att hålla i kurser och utbildningar för både externa och interna kollegor i branschen.

Läkare

Konsultläkare som även arbetar som utbildare.

Våra konsulter är det viktigaste vi har och vi är ytterst noggranna med att handplocka de bästa inom sin profession, med erfarenheter inom såväl primärvård som sluten vård. Vi har många duktiga läkare med olika spetskunskaper och specialistområden i vårt nätverk som kan hjälpa er att bemanna de resurskrav som ni står inför. Vi på Restory erbjuder pålitliga lösningar, kompetenta konsulter och har erfarenheten som krävs för att placera rätt person på rätt plats.

Iridologi

Konsult och utbildare som Iridolog

Iridologi även kallad ögondiagnostik är läran och studerandet av ögats iris, struktur och färg. Det är ett skonsamt sätt att identifiera nedärvd styrka och svaghet i kroppen. Genom att diagnostisera iris kan man se dessa och genom näring och andra naturmetoder hjälpa kroppen och på så sätt förhindra och/eller läka eventuell sjukdom.

Våra konsulter kommer direkt från Universitetssjukhuset och arbetar dagligen med frågor kring ögat. Är ni i behov av en konsult som hjälper er med det operativa arbetet  så finns det till er tjänst.Våra konsulter arbetar även som utbildare och håller i egna kurser och utbildning inom området. 

Medicinsk sekreterare

Konsult och utbildare för medicinsk sekreterare

Våra konsulter som jobbar som medicinsk sekreterare har väldigt bra koll på dagens teknik som underlättar det vardagliga arbetet för sköterskor och läkare. Med noggrannhet och tydlighet skapar de de bästa förutsättningar för det administrativa arbetet. Som nyckelperson inom hälso- och sjukvårdens administration har de långvarig erfarenhet från branschen och är redo att ta nästkommande uppdrag. Som medicinsk sekreterare utför de arbeten kring patientsäker medicinsk dokumentation och administration med hjälp av modern teknik. Arbetet innehåller mycket skrivande och passar våra konsulter som är strukturerade och intresserade av det svenska språket. Våra konsulter har även erfarenhet av att hålla utbildningar. 

Psykolog

Konsult och utbildare som psykolog.

Behovet för våra psykologer växer mer än någonsin och våra konsulter finns idag runt om i landet för att hjälpa våra kunder. Oavsett bransch och sektor tar vi på Restory emot spännande uppdrag där vi kan vara med och skapa en god och fortsatt utveckling inom vår profession. Alla våra konsulter är legitimerade psykologer som söker sig till arbetsplatser och önskar skapa trygg miljö med goda visioner. Våra konsulter arbetar ofta med stöttning med bl.a. utredningar, psykologiskt behandlingsarbete, konsultation och handledning. Våra konsulter har även erfarenhet från utbildningsbranschen och håller i egna kurser och utbildningar.